Huishoudelijk reglement

Regels voor het bestuur en de leden van de stichting

  • Het bestuur praat niet met anderen wat er in de vergaderingen wordt besproken.
  • Het bestuur praat niet met anderen over leden. Wat in vertrouwen wordt verteld, blijft tussen de 4 muren.
  • De vertrouwelijke gesprekken worden zoveel mogelijk in een afgezonderde ruimtes gedaan en zeker niet bij de uitgifte of de neem-geefkasten.
  • Het bestuur praat ook niet onderling over een andere bestuurslid.
  • Als een bestuurslid niet naar een vergadering kan komen, dan geeft zij/hij door aan de voorzitter wie haar/zijn stem krijgt. De voorzitter geeft dit door aan het begin van de vergadering.
  • Als een bestuurslid haar/zijn taken niet kan vervullen/nakomen wordt dit zsm doorgegeven aan de voorzitter. De voorzitter geeft het door aan de penningmeester/ secretaris.
  • We gaan respectvol om met elkaar, we laten elkaar uitpraten, elkaar in waarden laten, dit geldt voor het bestuur onderling, als naar de leden toe.