Het bestuur

Het bestuur

Voorzitter
Karin Flisijn

 • coördineren van de dagelijkse gang van zaken
 • organiseren van activiteiten en  leidinggeven
 • leidinggeven op vergadering en besluiten nemen in samenspraak met bestuur
 • inspireren van bestuursleden
 • stimuleren van samenwerkingen en taken verdelen
 • bemiddelen tussen partijen
 • communiceren
 • werven van vrijwilligers

Secretaris
Wendy Schillemans

 • voorbereiden van de vergaderingen
 • notulen maken van de vergaderingen
 • onderhouden van de ledenadministratie
 • bewaken en vastleggen van de administratie

Penningmeester / Secretaris
Thijs Emmerik

Als penningmeester:

 • houdt zich bezig met sponsoren/donateurs en werving daarvan
 • houdt e-mail contact met sponsoren en donateurs
 • houdt de financiële administratie bij en controleert de inkomsten en uitgaven

Als secretaris:

 • voorbereiden van de vergaderingen
 • notulen maken van de vergaderingen
 • onderhouden van de ledenadministratie
 • bewaken en vastleggen van de administratie

Overig bestuurslid
Angelique van der Heijden